Trang chủ Tổng hợp

Thu mua cá đổng quéo, cá lượng rìu, cá vũ nữ với số lượng lớn

Cơ sở đông lạnh Đông Vui Food Hải Phòng chuyên thu mua Cá Đổng Quéo hay còn được gọi với tên khác: Cá Lượng RìuCá Vũ Nữ, Cần thu mua Cá Đổng Quéo hàng tươi nguyên con số lượng lớn, Yêu cầu size 220 gram đổ lên.

Thu mua Cá Đổng Quéo

Cá Đổng Quéo

Đông Vui Food - Thu mua Cá Đổng Quéo số lượng lớn

Thu mua Cá Đổng Quéo, Cá Lượng Rìu, Cá Vũ Nữ

- Loại cá: cá đổng quéo hay còn được gọi với tên khác: cá lượng rìu, cá vũ nữ.

- Cần thu mua cá đổng quéo hàng tươi nguyên con số lượng lớn

- Yêu cầu size: 220 gram đổ lên.

Thông tin liên hệ thu mua cá Đổng Quéo với giá tốt nhất thị trường:

Đông Vui Food Hải Phòng

Nếu bạn có nguồn hàng cá đổng quéo tươi chất lượng cần hợp tác xin vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0912 759 055 Bà Vui - 039 333 7959 Mr Vũ.

Từ khóa: Cá Đổng Quéo | mua cá đổng quéo | thu mua cá đổng quéo | mua cá lượng rìu |