Bán đất xã Lộc Thành tỉnh Lâm Đồng

Bán đất xã Lộc Thành tỉnh Lâm Đồng

Diện tích: 12090
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 5,4 tỷ
Bán đất xã Lộc Tân tỉnh Lâm Đồng

Bán đất xã Lộc Tân tỉnh Lâm Đồng

Diện tích: 230
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 2,3 tỷ
Bán đất xã Lát tỉnh Lâm Đồng

Bán đất xã Lát tỉnh Lâm Đồng

Diện tích: 9750
Hướng: Đông
Pháp lý: Giấy Tay
Giá: 2,5 tỷ
Bán đất xã Lộc Đức tỉnh Lâm Đồng

Bán đất xã Lộc Đức tỉnh Lâm Đồng

Diện tích: 894
Hướng: Tây
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 1,5 tỷ
Bán đất xã Lộc An tỉnh Lâm Đồng

Bán đất xã Lộc An tỉnh Lâm Đồng

Diện tích: 304
Hướng: Đông Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 1,8 tỷ
Bán đất đường Phùng Hưng thành phố Bảo Lộc

Bán đất đường Phùng Hưng thành phố Bảo Lộc

Diện tích: 220
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Đỏ
Giá: 1,650 tỷ
Đầu 1 Cuối