Bán nhà hẻm đường số 5 quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường số 5 quận Gò Vấp

Diện tích: 53,6
Hướng: Tây
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 8,2 tỷ
Bán nhà mặt tiền đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Bán nhà mặt tiền đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Diện tích: 109
Hướng: Đông
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 22 tỷ
Bán nhà hẻm đường Cây Trâm quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Cây Trâm quận Gò Vấp

Diện tích: 57
Hướng: Đông Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,5 tỷ
Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Diện tích: 38
Hướng: Tây Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,3 tỷ
Bán nhà hẻm đường số 2 quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường số 2 quận Gò Vấp

Diện tích: 100
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 9,9 tỷ
Bán nhà hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Gò Vấp

Diện tích: 25
Hướng: Đông
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 3,5 tỷ
Bán nhà hẻm đường Trần Bá Giao quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Trần Bá Giao quận Gò Vấp

Diện tích: 51,7
Hướng: Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,950 tỷ
Bán nhà hẻm đường Phan Huy Ích quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Phan Huy Ích quận Gò Vấp

Diện tích: 24,5
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 3,385 tỷ
Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Diện tích: 62
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 6,8 tỷ
Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Diện tích: 43,3
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 6,2 tỷ
Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Diện tích: 62
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 6,9 tỷ
Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Quang Trung quận Gò Vấp

Diện tích: 63
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,3 tỷ
Bán nhà mặt tiền đường Quang Trung quận Gò Vấp

Bán nhà mặt tiền đường Quang Trung quận Gò Vấp

Diện tích: 147,3
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 28 tỷ
Bán nhà hẻm đường Nguyễn Văn Công quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Nguyễn Văn Công quận Gò Vấp

Diện tích: 27,2
Hướng: Đông Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 2,630 tỷ
Bán nhà mặt tiền đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Bán nhà mặt tiền đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Diện tích: 80
Hướng: Tây Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 17,2 tỷ
Cho thuê nhà đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Cho thuê nhà đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Diện tích: 80
Hướng: Đông Nam
Pháp lý:
Giá: 12 triệu/tháng
Bán nhà đường Nguyễn Tư Giản quận Gò Vấp

Bán nhà đường Nguyễn Tư Giản quận Gò Vấp

Diện tích: 21,6
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 3,5 tỷ
Cho thuê nhà hẻm đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Cho thuê nhà hẻm đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Diện tích: 98
Hướng: Nam
Pháp lý:
Giá: 16 triệu/tháng
Bán nhà hẻm đường số 20 quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường số 20 quận Gò Vấp

Diện tích: 49.2
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 2,780 tỷ
Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Diện tích: 79.2
Hướng: Tây Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 6,5 tỷ
Bán nhà hẻm đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp

Diện tích: 49.7
Hướng: Đông Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4 tỷ
Bán nhà hẻm đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Thống Nhất quận Gò Vấp

Diện tích: 45.6
Hướng: Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 5,8 tỷ
Bán đất đường Nguyễn Văn Dung quận Gò Vấp

Bán đất đường Nguyễn Văn Dung quận Gò Vấp

Diện tích: 46.2
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,5 tỷ
Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp

Diện tích: 47.8
Hướng: Đông
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 6,7 tỷ
Bán nhà hẻm đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp

Bán nhà hẻm đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp

Diện tích: 54.6
Hướng: Tây Bắc
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 5,350 tỷ
Bán đất đường Dương Quảng Hàm quận Gò Vấp

Bán đất đường Dương Quảng Hàm quận Gò Vấp

Diện tích: 69.5
Hướng: Tây Nam
Pháp lý: Sổ Hồng
Giá: 4,750 tỷ
Cho thuê mặt bằng đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp

Cho thuê mặt bằng đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp

Diện tích: 60
Hướng: Đông
Pháp lý:
Giá: 15 triệu/tháng
Đầu 1 2 Cuối